Általános szerződési feltételek

1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
A ForTax Kft., (székhely: 1138 Budapest, Tátra u. 28., cégjegyzékszám: 0109716383, telefon: 06-20-933-4746, E-mail cím: info@itolmacs.hu, URL: www.itolmacs.hu)
- a továbbiakban "iTolmács" – tevékenységi köre a következő szolgáltatásokat tartalmazza: szakfordítás, hivatalos-záradékolt fordítás, idegennyelvű tartalom honosítás, szakmai lektorálás, anyanyelvi lektorálás, utólagos hitelesítés, tolmácsolás. Ettől egyedi megállapodás alapján el lehet térni.

2. MEGRENDELÉS
Az iTolmács a fordítási megbízásokat telefaxon, levélben, elektronikus levélben, írásban megerősített szóbeli megrendelésben, vagy a honlapon található Megrendelőlap kitöltésével fogadja. A Megrendelőnek ebben meg kell határoznia a fordítás és/vagy tolmácsolás forrás- és célnyelvét, a fordítás és tolmácsolás jellegét, a teljesítés határidejét, a fizetés és az átvétel módját, illetve megküldheti (ajánlott) az általa szokásosan használt szakszavakat, szakkifejezéseket az adott idegen nyelven. Megrendelő az írásos megrendelés megküldésekor a jelen Általános Szerződési Feltételeben fogalt pontokat automatikusan elfogadja, a Megrendelő azt elolvasottnak és tudomásul vettnek tekinti. Ettől eltérni csak külön írásban lehet, a megrendelés visszaigazolását megelőzően, az iTolmacs írásos jóváhagyásával. Az ÁSZF nem ismerete nem mentesít a jelen dokumentumban részletezett jogkövetkezmények alól.
További szolgáltatások megrendelése egyedi megállapodás alapján történhet.

3. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE
Az iTolmacs köteles a megrendelésben vagy/és a megbízási szerződésben rögzített feltételeknek, valamint - ha más megállapodás nincs - az itt közölt általános szerződési feltételeknek megfelelően a megrendelést teljesíteni, a visszaigazolt határidőre. Az iTolmacs fordítói és tolmácsai a munkát a legjobb tudásuk szerint, elvárható pontossággal készítik el.
A nem lektorált fordítások nyersfordításnak, azaz tájékoztató jellegű fordításnak minősülnek.

4. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE
A szolgáltatások ellenértékének számlázása az iTolmacs érvényes árjegyzéke alapján bruttó (27%-os áfa) értéken történik. A honlapon feltüntetett leütés árak szóközökkel együtt értendők. A Felek közös megegyezéssel eltérhetnek az árjegyzékben megadott áraktól. Az így egyeztetett árat vagy egységárat a megrendelésben, illetve a megbízási szerződésben fel kell tüntetni.
Az iTolmacs írásos árajánlata tizenöt munkanapig érvényes.
Ha a Megrendelő az érvényességi időn belül visszavonja a megrendelést, akkor az iTolmacs a már elkészült munkát és az ezzel kapcsolatban felmerült adminisztrációs- és rezsi költségeit kiszámlázhatja a Megrendelőnek. Leadási határidőtől számított 4 munkanapon belül történő stornírozás esetén a végösszeg 50%, míg 2 munkanapon belül a végösszeg 100%-a kerül automatikusan kiszámlázásra, a teljesítés mértékétől függetlenül. A már teljesített munkát számlázás és fizetést követően iTolmacs a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Tolmácsolási munka határidőt megelőző 24 órán belül történő lemondás esetén a minimum díjunkat, azaz 2 munkaórát számlázunk ki a Megrendelő felé.

5. A FIZETÉS MÓDJA
A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése történhet készpénzben, banki átutalással, Paypal-on, vagy az OTP online alkalmazásain (Masterpass, Simple) és az OTP bankkártyás fizetési rendszerén keresztül. A fizetési módot a megrendelésben és/vagy a megbízási szerződésben egyértelműen fel kell tüntetni. A szolgáltatási díj on-line rendszeren történő megfizetése vagy annak banki átutalása minden esetben csak az iTolmacs vagy a pénzügyi szolgáltató (OTP, Paypal) írásos visszaigazolását követően lesz indítható. A bankkártyás és egyéb on-line fizetés a pénzügyi szolgáltató saját belső rendszerén fut, ezen adatokat az iTolmacs saját rendszerében nem látja és nem tárolja; azzal visszaélni nem tud. Banki átutalás esetén iTolmacs a visszaigazolt szolgáltatási díjról 24 órán belül Díjbekérő számlát küld, az átutalás ez alapján lesz indítható.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltatónak jogában áll az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámítania.
Tájékoztató az OTP bankkártyás fizetési rendszeréről.

6. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
Az iTolmacs vállalja, hogy a megbízás során tudomására jutó információkat, adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, valamint a cég minden munkatársát titoktartásra kötelezi. A munkával kapcsolatban a Megbízó által átadott minden adathordozót bizalmasan kezel, és ezeket a teljesítéssel egyidőben a Megbízónak hiánytalanul visszaszolgáltatja, vagy megsemmisíti.

7. SZAVATOSSÁG
Az iTolmacs köteles a megbízásoknak jó minőségben, a kitűzött határidőre eleget tenni. Nem felel azonban a helytelen vagy értelmetlen megfogalmazásból eredő, továbbá az eltitkolt vagy téves információk és adatok okozta hibákért, így a sajátos szakkifejezések, rövidítések megadásának elmulasztásából eredő pontatlanságokért.
Ha a Megrendelő véleménye szerint a teljesítés hiányos, akkor ezt minden esetben konkrétan indokolnia kell. Reklamációt fordítás esetében a munka leadásától számított 3 napon belül lehet benyújtani cégünk ügyfélszolgálatán, a fenti címeken (lásd székhely).
A megalapozottnak bizonyult hiányosságok kijavítását az iTolmacs egy méltányos határidőn belül köteles elvégezni. Ha a Megrendelő erre nem tart igényt, akkor az iTolmacs mentesül hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben az iTolmacs a hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz, a megbízó köteles a szolgáltatásért járó teljes összeget megfizetni, kivéve ha a késedelemből bizonyíthatóan kára származott. Ez esetben a Felek a Megrendelő által fizetendő összeg mértékét a kár nagyságával arányosan csökkentik, de maximum 20% díjmérséklésig.
Nem jelentős fordítási hiba esetén reklamáció nem nyújtható be. Nem jelentős hibának minősül valamennyi esetben az elírás, továbbá nem lektorált fordítás esetében a nem értelemzavaró fordítási hiányosság. Az iTolmacs nem vállal felelősséget a fordítás bármilyen téves értelmezéséből eredő károkért.

8. KÁRTÉRÍTÉS
A fordítási hibák számát az összes leütésszámohoz viszonyítjuk, és ha az eléri, vagy meghaladja a Fordítóirodák Egyesülete által meghatározott szintet, és az nem kerül kijavításra a megállapodott határidőre, akkor kompenzációt adunk. A szolgáltatások esetleges hibás teljesítéséből származó minőségi kifogások rendezésére a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

9. VIS MAJOR
Vis major (elháríthatatlan külső ok) bekövetkezése megszünteti az iTolmacs és a Megrendelő között létrejött szerződést. Az iTolmacs ilyen esetben mentesül kártérítési felelőssége alól.

10. ILLETÉKES BÍRÓSÁG
A megbízási szerződésből eredő bármely jogvita esetén a Felek a Megbízott székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét ismerik el.

11. ÉRVÉNYESSÉG
Egyéb megállapodás hiányában a megbízások teljesítésére a megrendelésben, illetve a megbízási szerződésben foglaltakon kívül az itt közölt általános szerződési feltételek vonatkoznak. A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.
 
iTolmacs hiteles fordítóiroda Budapest, iTolmcs hivatalos fordító iroda Szolnok 
Kalkulátor
Online kalkulátor
Megrendeléshez kérjük válasszon az alábbi opciók közül, töltse ki az űrlapot és töltse fel a dokumentumokat.
Megrendeléshez kérjük válasszon az alábbi opciók közül, töltse ki az űrlapot és töltse fel a dokumentumokat.
Feldolgozás
Kérem várjon, amíg feldolgozzuk a kapott adatokat. Ez néhány másodpercet igénybe vehet. Addig kérjük, ne frissítse az oldalt. Köszönjük türelmét.
 • diageo.png
 • samsung.png
 • saralee.png
 • strabag.png
 • otp_logo.png
 • kpmg_logo.png
 • shell_logo.png
 • diageo.png
 • samsung.png
 • saralee.png
 • strabag.png
 • otp_logo.png
 • kpmg_logo.png
 • shell_logo.png
Kérdése van?
Írjon nekünk!
Küldés
Cím: 1136 Budapest, Tátra u. 28. fsz.4. * Forródrót: 06-20-933-4746 * Tel/fax: 06-1-239-8910 * E-mail: info@itolmacs.hu * Hiteles Fordítás * web: www.itolmacs.hu
iTolmacs 0-24 hivatalos fordítóiroda 06-20-933-4746 info@itolmacs.hu 1136 Budapest, Tátra u. 28. fsz.4.
Telefon: +36209334746
E-mail: info@itolmacs.hu
Elérhetőségek